In memoriam Mgr. Fulgentius Le Roy OSB

Op 14 oktober 2017 overleed in de abdij Affligem onverwacht Mgr. Fulgentius Le Roy, bisschop-emeritus van Pietersburg (Zuid- Afrika) op 93-jarige leeftijd.
Werner Le Roy werd geboren te Beervelde op 23 augustus 1924 en behaalde, in het Sint-Barbaracollege van jezuïeten te Gent, zijn diploma van Grieks-Latijnse humaniora.
Werner trad op 8 september 1946  binnen in de abdij Affligem, werd er ingekleed en kreeg de naam Fulgentius.
Hij legde zijn tijdelijke geloften af op 22 september 1947 en ontving drie jaar later de monnikswijding. Bij zijn intrede had hij reeds de wens uitgedrukt om missionaris te worden in Noord-Transvaal. Na zijn priesterwijding in 1952 mocht hij van zijn abt eind 1953 naar de missie vertrekken. Dom Fulgentius werd vlug een allround broussepater die op heel wat missieposten werkzaam is geweest en gedurende twee jaar leefde hij in de abdij van Pietersburg. Eind 1963 werd hij benoemd als aalmoezenier van de zwarte universiteit te Turfloop en pastoor in Haenertsburg, een kleine parochie van blanken.
In 1973 startten Dom Fulgentius en Dom Willibrord Van Rompaey te Subiaco met een pastoraal centrum en begonnen samen het officie te bidden, het werd het begin van een nieuwe monastieke stichting voor zwart en blank: de huidige Sint-Benedictusabdij te Subiaco-Pietersburg. 

  
Eind 1974 werd Dom Fulgentius Le Roy tot abt verkozen en enkele maanden later te Subiaco tot bisschop gewijd. Steeds was Mgr. Fulgentius een monnik in hart en ziel. Zijn monastiek verlangen werd nooit verstikt door zijn vele activiteiten maar het was voor hem bijzonder zwaar om abt én bisschop te zijn. Hij vroeg en bekwam in 1988 een scheiding tussen zijn abt en bisschop zijn. 


Mgr. Fulgentius werd benoemd tot eerste bisschop van het bisdom Pietersburg. Hij bood op 75-jarige leeftijd zijn ontslag aan. Mgr. Fulgens trok zich terug als parochiepriester te Haenertsburg en kwam in 2007 terug naar zijn ‘moederabdij’ Affligem.


Tijdens een van zijn laatste homilies in zijn bisdom sprak de bisschop: ‘In 1906, toen de Jonge Kerk hier begon, waren er 150 katholieken in de twee bisdommen, want het bisdom Tzaneen maakte toen deel uit van het bisdom Pietersburg. Het bisdom werd gesticht met weinig priesters en weinig middelen, en toch kende de Kerk een groei. Nu zijn er meer dan 112.000 katholieken. Toen was er slechts één kerk. Gedurende de 24 jaren dat ik bisschop ben heb ik 102 kerken gewijd. Momenteel zijn we in een crisisperiode voor wat priesters betreft, en toch is er hoop: de toekomst ligt in Gods handen, laat ons medewerken met Hem…


Wij nodigen u vriendelijk uit om samen met ons afscheid te nemen van Mgr. Fulgentius.
gevolgd door de begrafenis op het kloosterkerkhof
op zaterdag 21 oktober om 11 u.

De gebedswake wordt gehouden in de abdijkerk
op vrijdag 20 oktober om 20 u.

Populaire posts van deze blog

Kaas- en wijnavond t.v.v. Jeugdheem Sint-Benedictus: 11 november vanaf 16 u.

Het Bisschoppenhuis, een beknopte geschiedenis