Posts

Abdijliturgie tijdens de Goede Week 2018

Afbeelding
Zondag 25 maart: Palmzondag  
Eucharistieviering om 10 u.

Woensdag 28 maart
Biechtviering om 20 u.

Donderdag 29 maart: Witte Donderdag
Plechtige Eucharistieviering om 19.30 u.

Vrijdag 30 maart: Goede Vrijdag
Dienst van Goede Vrijdag om 19.30 u.

Zaterdag 31 maart: Stille Zaterdag

Paaswake om 21 u.
Zondag 1 april: Verrijzenis van de Heer, Paaszondag
Pontificale Eucharistieviering om 10 u.
paaseierenraap*

Vespers en Lof om 15 u.

Maandag 2 april: Paasmaandag
Eucharistieviering om 10 u.

De tien geboden - een moderne interpretatie

Afbeelding
Ik ben jullie enige God.  Gebruik mijn naam met eerbied.  Vier Mij om de zeven dagen.  Heb eerbied voor je vader en moeder: ze schonken je het leven.  Alle leven is een geschenk van Mij. Dood het daarom niet.  Blijf trouw aan de mensen van wie je houdt.  Steel niet.  Wees eerlijk in wat je zegt, lieg niet.  Spreek geen kwaad over anderen. 
Wees niet jaloers op wat anderen hebben.


(Mozes)
Michelangelo maakte dit beeld van Mozes uit Carraramarmer tussen 1513 en 1516. Het is 2,35 meter hoog en te zien in de kerk Sint-Petrus in Vincoli (Rome). Oorspronkelijk was het gemaakt voor het graf van paus Julius II (Giuliano Della Rovere). Mozes zit neer. Onder zijn rechterarm heeft hij de Tien Geboden vast. Hij rust uit nadat hij die heeft ontvangen en afdaalt van de Sinaï. Hij is boos, want beneden de berg ziet hij de mensen rond het Gouden Kalf dansen. Michelangelo beeldt Mozes af met hoorns op zijn hoofd. Dit is het gevolg van een foutieve vertaling van Exodus 34, 29-35 uit het Hebreeuws, een taal waari…

Trek uw stapschoenen aan! 2de zondag in de Veertigdagentijd: Gedaanteverandering (Mc 9, 2-10)

Afbeelding
Gedaanteverandering van de Heer – jaar A (6 augustus 2017)
Geliefde broeders en zusters,
Welke Verlosser mogen wij verwachten?
Vandaag is het een bijzondere dag.Wij trekken onze stapschoenen aan en beklimmen de berg, achter de Heer aan, met de apostelen Petrus, Johannes en Jacobus.De tocht vraagt wat van ons, de apostelen zijn in iets betere conditie, maar uiteindelijk zijn we er toch geraakt.Ja, hier op de berg zal Jezus ons zijn ware gelaat laten zien; niet meer alleen aan de drie apostelen, maar aan ons allemaal.
Mozes en Elia zijn volop in gesprek met de Heer.Toen Mozes met het volk van Israël nog onderweg was en de Heer tot hem sprak in de brandende braamstruik vroeg Mozes zijn Naam.Wat is uw Naam, o HeerWie zijt Gij? En de Heer antwoordde hem: Ik ben die ben, Ik ben die is, die was en die komen gaat.Ik ben er voor u.
Onze God wil bij ons zijn, wil zijn tent onder ons opslaan.Hij is Emmanuel, God-met-ons.In de Wet, de Torah, aan Mozes gegeven, is Hij temidden van het volk van Israël…

Vasten, waar denk je aan?

Afbeelding
Vasten, waaraan denkt u dan? Af en toe een boterhammetje minder? Goed voor de lijn, weet u wel!
Ja, tegenwoordig is vasten zowaar ‘in’, met de welwillende zegen van body coaches en dieetgoeroes. Voor ons in de abdij betekent vasten veel meer dan wat minder eten – matigheid is een deugd die monniken ten
andere het hele jaar door betrachten. Met Aswoensdag trekken we als communauteit de woestijn in.
En in de woestijn, zo leert ons de beproefde traditie, is God te vinden. Maar maakt u zich vooral niet te veel illusies: een reis door de woestijn is geen pretje!
Vergeet blinkende reisbrochures die je een aangenaam tripje in een exotische omgeving beloven –
al dan niet op de rug van een zalig wiebelende kameel. Dat is niet de woestijn waar wij het over hebben.
De woestijn die wij betreden is desolaat, onherbergzaam, leeg.
De mens moet er overschakelen op overlevingsmodus.
Bidden in de mateloze leegte, doorgaans zonder antwoord. Vasten, omdat er sowieso weinig voorhanden is.
Afdalen in godverl…

100 jaar Tijdschrift voor Liturgie

Afbeelding
In oktober 2016 verscheen het laatste nummer van het Tijdschrift voor Liturgie, nr. 5 van de 100ste jaargang. Daarmee verdween een invloedrijk tijdschrift waarin Affligem een hoofdrol heeft gespeeld.

De abdij begon in 1919 met het “Tijdschrift voor Liturgie”. Het kende in zijn honderdjarig bestaan belangrijke invloedrijke hoofdredacteurs. Dom Franco de Wyels verzorgde de eerste nummers. In 1920 werd hij opgevolgd door dom Alberic Jonkers die nogal belerend schreef. In 1924 nam dom Albert Van Roy de hoofdredactie waar. Hij omringde zich meteen met een staf goede medewerkers die een uitgebreide interesse voor de liturgiegeschiedenis en voor de liturgische kunst aan de dag legden. Onder de Tweede Wereldoorlog kwamen dom Eligius Dekkers van de abdij Steenbrugge en dom Ambroos Verheul van Affligem de redactie versterken.
In 1946 smolten alle Nederlandstalige liturgische tijdschriften samen met het TvL onder de leiding van dom Ambroos Verheul die het een meer theologisch-liturgisch en pa…

Het Bisschoppenhuis, een beknopte geschiedenis

Afbeelding
Het Bisschoppenhuis, nu een beschermd monument, is als zodanig niet gebouwd, maar is het resultaat van meerdere bouwactiviteiten in een periode van meer dan 6 eeuwen. De naam Bisschoppenhuis is trouwens maar in de 19 de eeuw ontstaan. Men herinnerde zich toen dat het gebouw ooit deel uitmaakte van “de abdije”, het abtskwartier en dat van 1559 tot 1803 de aartsbisschop van Mechelen ook abt van Affligem was.


Abt Hendrik van Asse (1426 – 1456) richt de “camera de Ascha op waar nu de voorhal van het Bisschoppenhuis is. Abt Willem Michiels laat in 1512 de Rekenkamer ( Comptoire) bouwen ten oosten van de camera de Ascha, een gebouw met gewelfde kelders en met verdieping. De twee gebouwen maken in 1535 deel uit van de abdije. In 1570 bewaren de monniken hun tin- en zilverwerk in de kamer van Asse. In de Rekenkamer zijn bedden op het gelijkvloers en op de verdieping. 1580. Een brand vernield de abdij. In 1612 volgt de restauratie. Op het gelijkvloers van de kamer van Asse komt een kleine zaa…

Terugblik: Uitvaart

Afbeelding
Wij blikken in dit artikel terug op de uitvaart van Mgr. Fulgentius osb, die 2 maand geleden overleed. Vrienden van de abdij maar ook iets minder bekenden kwamen op zaterdag 21 oktober naar de abdij om biddend afscheid te nemen van onze medebroeder.

Het was voor de gemeenschap een grote troost zoveel steun te mogen ontvangen. Naast de grote benedictijnse aanwezigheid van andere abdijen, was er ook een delegatie van de bisschoppenconferentie vertegenwoordigd. De abdij kon rekenen op de aanwezigheid van Zijne Eminentie kardinaal Jozef De Kesel, Aartsbisschop van Mechelen-Brussel en Zijne Excellenties Mgr. Augustine Kasujja, apostolisch nuntius voor het Koninkrijk België en Mgr. Guy Harpigny, bisschop van Doornik. Monseigneur Luc Van Looy, bisschop van Gent nam vooraf de tijd om het lichaam te groeten in de kerk.