Berichten

Berichten uit 2017 weergeven

Abt-emeritus Rik De Wit 60 jaar monnik

Afbeelding
Abt-emeritus Rik De Wit 60 jaar monnik 10 augustus 1956 was een bijzondere dag voor Affligem. De 18-jarige Hendrik De Wit, afkomstig van Liezele trad die dag in. Bij zijn inkleding op 18 augustus kreeg hij als kloosternaam Benedictus. Dom Benedictus begon zijn filosofiestudies bij de Oblaten van Maria te Gijzegem, Op 20 augustus 1957, 60 jaar geleden, legde hij zijn tijdelijke geloften af en op 21 november volgde zijn plechtige professie.
Op 8 oktober 1957 vertrok hij naar Rome om er in Sant’ Anselmo theologie te studeren. Hij  was er een graag geziene medebroeder en  beleefde er een boeiende tijd. Op 25 augustus 1963 wijdde Mgr Schoenmaeckers hem in de abdijkerk tot priester. In juli 1964 keerde hij, als licentiaat in de theologie, naar Affligem terug. Om weer te wennen aan het abdijleven, onderbrak hij voor een jaar zijn studies. Begin oktober 1965 trok hij opnieuw naar Rome om er twee jaar aan het Pauselijk Bijbelinstituut te studeren. Met een licentie bijbelwetenschappen op zak arri…

O.L.V. van Affligem

Afbeelding
O.-L.-Vrouw van Affligem: Ten Hemel Opneming
Op 15 augustus viert de christelijke wereld een van de voornaamste en oudste feesten van O.-L.-Vrouw, haar opneming in de hemel. Dit is de persoonlijke voltooiing van haar verlossing door haar zoon Jezus Christus. Maar de abdij en haar vele vrienden hebben nog een reden om feest te vieren. 15 augustus is namelijk ook het feest van O.-L.-Vrouw van Affligem.

Aan de oorsprong van dit bijzondere feest ligt een historische gebeurtenis die alle oude kronieken van de abdij vermelden. In 1146 kwam de H. Bernardus, abt van het Bourgondische klooster van Clairvaux, in onze streken om, in opdracht van de paus, een tweede kruistocht te prediken. Van deze reis maakte hij gebruik om Affligem te bezoeken met de bedoeling de monniken over te halen om zich aan te sluiten bij de strengere observantie van Citeaux. Dat opzet mislukte. Toch zou hij over Affligem getuigd hebben: “Overal in de kloosters die ik bezocht, heb ik mensen aangetroffen, maar hier engele…

Op zoek naar jezelf?

Afbeelding
Op zoek naar jezelf? Bezinning in de abdij Affligem

Tegenwoordig is succes bij anderen nogal eens gebaseerd op rake oneliners. Hoe korter hoe beter, zonder nuance, en liefst met een provocerend tintje als kers op de taart. En dan allemaal uitbundig lachen, al gaat het om de meest flauwe kleuterhumor. Wie niet mee lacht, is een irritante spelbreker en wordt met de nodige minachting weggezet als overdreven serieus en oersaai. En vooral niet te veel nadenken alsjeblieft!

Maar wat als je aan dat soort oppervlakkigheid niet genoeg hebt? Als je oprecht op zoek wil gaan naar een diepere dimensie in je leven, voorbij de waan van de dag? Ook dan vind je tal van antwoorden. Er zijn fraaie handleidingen geschreven over “hoe gelukkig worden in 10 stappen”, of over  “hoe meer uit je leven halen”. Het internet bulkt van de lessen in geluk. Alsof geluk zomaar afdwingbaar is als je maar netjes de gebruiksaanwijzing doorneemt.

Er is ook een andere weg. Een weg die eeuwenlang beproefd is, zijn deugdelijkhe…