Posts

Posts uit 2017 weergeven

Terugblik: Uitvaart

Afbeelding
Wij blikken in dit artikel terug op de uitvaart van Mgr. Fulgentius osb, die 2 maand geleden overleed. Vrienden van de abdij maar ook iets minder bekenden kwamen op zaterdag 21 oktober naar de abdij om biddend afscheid te nemen van onze medebroeder.

Het was voor de gemeenschap een grote troost zoveel steun te mogen ontvangen. Naast de grote benedictijnse aanwezigheid van andere abdijen, was er ook een delegatie van de bisschoppenconferentie vertegenwoordigd. De abdij kon rekenen op de aanwezigheid van Zijne Eminentie kardinaal Jozef De Kesel, Aartsbisschop van Mechelen-Brussel en Zijne Excellenties Mgr. Augustine Kasujja, apostolisch nuntius voor het Koninkrijk België en Mgr. Guy Harpigny, bisschop van Doornik. Monseigneur Luc Van Looy, bisschop van Gent nam vooraf de tijd om het lichaam te groeten in de kerk.Aanbidding Affligem - Venite Adoremus

Afbeelding
Elke week staat een groep van biddende leken klaar om na een drukke week, op vrijdag de nacht te heiligen. De nachtaanbidding op vrijdag vindt al jaren plaats in de aanbiddingskapel in onze abdij. Dit is niet alleen een rustgevende overgang naar het weekend maar ook een ideale voorbereiding op de zondagse Eucharistieviering, het centrum van onze week en ons gehele leven.
Daarom wil de abdij dit prachtig apostolaat ondersteunen en extra in de kijker stellen tijdens het aanbiddingsfestival "Venite Adoremus".

Wat ? Het Festival « Venite Adoremus », dat zijn 11 doorlopende dagen en nachten van aanbidding, gaande van plaats tot plaats. De deelnemers zijn parochies alsook religieuze gemeenschappen en zelfs rusthuizen. De abdij zal deelnemen op 2 vrijdagen tijdens haar wekelijkse nachtaanbidding. Wees speciaal welkom om samen te bidden en te waken op vrijdag 17 en vrijdag 24 november.
Programma:
20.20 u. Rozenhoedje met de Blijde Geheimen

21 u.      Dagsluiting met de abdijgemeenschap

Kaas- en wijnavond t.v.v. Jeugdheem Sint-Benedictus: 11 november vanaf 16 u.

Afbeelding
Graag nodigen wij u uit op onze Kaas - Vlees - Wijn - Affligemnamiddag

Zaterdag 11 november 2017 vanaf 16u
in het Jeugdheem Sint-Benedictus, Abdijstraat 6 1790 Affligem Naar jaarlijkse gewoonte organiseren wij zo'n namiddag om vrienden, kennissen en familie gelegenheid te geven elkaar te ontmoeten in een gezellige, ontspannende sfeer. Wij stellen daarvoor graag onze ruimte ter beschikking. Mogen wij u verwelkomen ?
Graag tot dan en dank bij voorbaat.


Jeugdheem Abdij Affligem Dom Lukas en heel de ploeg vrijwilligers

In memoriam Mgr. Fulgentius Le Roy OSB

Afbeelding
Op 14 oktober 2017 overleed in de abdij Affligem onverwacht Mgr. Fulgentius Le Roy, bisschop-emeritus van Pietersburg (Zuid- Afrika) op 93-jarige leeftijd.Werner Le Roy werd geboren te Beervelde op 23 augustus 1924 en behaalde, in het Sint-Barbaracollege van jezuïeten te Gent, zijn diploma van Grieks-Latijnse humaniora. Werner trad op 8 september 1946  binnen in de abdij Affligem, werd er ingekleed en kreeg de naam Fulgentius. Hij legde zijn tijdelijke geloften af op 22 september 1947 en ontving drie jaar later de monnikswijding. Bij zijn intrede had hij reeds de wens uitgedrukt om missionaris te worden in Noord-Transvaal. Na zijn priesterwijding in 1952 mocht hij van zijn abt eind 1953 naar de missie vertrekken. Dom Fulgentius werd vlug een allround broussepater die op heel wat missieposten werkzaam is geweest en gedurende twee jaar leefde hij in de abdij van Pietersburg. Eind 1963 werd hij benoemd als aalmoezenier van de zwarte universiteit te Turfloop en pastoor in Haenertsburg, een …

Het Affligems Volksmisboek

Afbeelding
Bezoekers van de abdij Affligem vertellen wel eens met een zekere fierheid dat ze nog altijd hun “missaal” hebben, dat ze kregen bij gelegenheid van hun plechtige communie.  Met “missaal” bedoelen ze het “Volksmisboek en Vesperale” dat de abdij in heel Vlaanderen bekend maakte. Het verscheen voor het eerst in 1915 en kende 50 jaar later, in 1965 zijn 13de en laatste editie.


Het Volksmisboek dankt zijn ontstaan aan dom Lambert Beauduin van de Leuvense abdij Keizersberg. Hij wou de gelovigen meer betrekken bij de liturgieviering en vertaalde de zondagsliturgie van het Latijn naar het Frans. Voor een Nederlandse vertaling deed hij een beroep op Affligem. Dom Willem van de Kamp, dom Franco de Wyels en dom VincentiusCoosemans namen die taak op zich. In 1915 verscheen de, naar Nederland gesmokkelde, eerste editie. Het was een lijvig “Volksmisboek en Vesperale”. Voor de derde uitgave, in 1927, onderging het missaal een ware gedaanteverandering door de toevoegingen van de vespers voor zon- en …

Abt-emeritus Rik De Wit 60 jaar monnik

Afbeelding
Abt-emeritus Rik De Wit 60 jaar monnik 10 augustus 1956 was een bijzondere dag voor Affligem. De 18-jarige Hendrik De Wit, afkomstig van Liezele trad die dag in. Bij zijn inkleding op 18 augustus kreeg hij als kloosternaam Benedictus. Dom Benedictus begon zijn filosofiestudies bij de Oblaten van Maria te Gijzegem, Op 20 augustus 1957, 60 jaar geleden, legde hij zijn tijdelijke geloften af en op 21 november volgde zijn plechtige professie.
Op 8 oktober 1957 vertrok hij naar Rome om er in Sant’ Anselmo theologie te studeren. Hij  was er een graag geziene medebroeder en  beleefde er een boeiende tijd. Op 25 augustus 1963 wijdde Mgr Schoenmaeckers hem in de abdijkerk tot priester. In juli 1964 keerde hij, als licentiaat in de theologie, naar Affligem terug. Om weer te wennen aan het abdijleven, onderbrak hij voor een jaar zijn studies. Begin oktober 1965 trok hij opnieuw naar Rome om er twee jaar aan het Pauselijk Bijbelinstituut te studeren. Met een licentie bijbelwetenschappen op zak arri…

O.L.V. van Affligem

Afbeelding
O.-L.-Vrouw van Affligem: Ten Hemel Opneming
Op 15 augustus viert de christelijke wereld een van de voornaamste en oudste feesten van O.-L.-Vrouw, haar opneming in de hemel. Dit is de persoonlijke voltooiing van haar verlossing door haar zoon Jezus Christus. Maar de abdij en haar vele vrienden hebben nog een reden om feest te vieren. 15 augustus is namelijk ook het feest van O.-L.-Vrouw van Affligem.

Aan de oorsprong van dit bijzondere feest ligt een historische gebeurtenis die alle oude kronieken van de abdij vermelden. In 1146 kwam de H. Bernardus, abt van het Bourgondische klooster van Clairvaux, in onze streken om, in opdracht van de paus, een tweede kruistocht te prediken. Van deze reis maakte hij gebruik om Affligem te bezoeken met de bedoeling de monniken over te halen om zich aan te sluiten bij de strengere observantie van Citeaux. Dat opzet mislukte. Toch zou hij over Affligem getuigd hebben: “Overal in de kloosters die ik bezocht, heb ik mensen aangetroffen, maar hier engele…

Op zoek naar jezelf?

Afbeelding
Op zoek naar jezelf? Bezinning in de abdij Affligem

Tegenwoordig is succes bij anderen nogal eens gebaseerd op rake oneliners. Hoe korter hoe beter, zonder nuance, en liefst met een provocerend tintje als kers op de taart. En dan allemaal uitbundig lachen, al gaat het om de meest flauwe kleuterhumor. Wie niet mee lacht, is een irritante spelbreker en wordt met de nodige minachting weggezet als overdreven serieus en oersaai. En vooral niet te veel nadenken alsjeblieft!

Maar wat als je aan dat soort oppervlakkigheid niet genoeg hebt? Als je oprecht op zoek wil gaan naar een diepere dimensie in je leven, voorbij de waan van de dag? Ook dan vind je tal van antwoorden. Er zijn fraaie handleidingen geschreven over “hoe gelukkig worden in 10 stappen”, of over  “hoe meer uit je leven halen”. Het internet bulkt van de lessen in geluk. Alsof geluk zomaar afdwingbaar is als je maar netjes de gebruiksaanwijzing doorneemt.

Er is ook een andere weg. Een weg die eeuwenlang beproefd is, zijn deugdelijkhe…