Posts

Posts uit augustus, 2017 weergeven

Het Affligems Volksmisboek

Afbeelding
Bezoekers van de abdij Affligem vertellen wel eens met een zekere fierheid dat ze nog altijd hun “missaal” hebben, dat ze kregen bij gelegenheid van hun plechtige communie.  Met “missaal” bedoelen ze het “Volksmisboek en Vesperale” dat de abdij in heel Vlaanderen bekend maakte. Het verscheen voor het eerst in 1915 en kende 50 jaar later, in 1965 zijn 13de en laatste editie.


Het Volksmisboek dankt zijn ontstaan aan dom Lambert Beauduin van de Leuvense abdij Keizersberg. Hij wou de gelovigen meer betrekken bij de liturgieviering en vertaalde de zondagsliturgie van het Latijn naar het Frans. Voor een Nederlandse vertaling deed hij een beroep op Affligem. Dom Willem van de Kamp, dom Franco de Wyels en dom VincentiusCoosemans namen die taak op zich. In 1915 verscheen de, naar Nederland gesmokkelde, eerste editie. Het was een lijvig “Volksmisboek en Vesperale”. Voor de derde uitgave, in 1927, onderging het missaal een ware gedaanteverandering door de toevoegingen van de vespers voor zon- en …

Abt-emeritus Rik De Wit 60 jaar monnik

Afbeelding
Abt-emeritus Rik De Wit 60 jaar monnik 10 augustus 1956 was een bijzondere dag voor Affligem. De 18-jarige Hendrik De Wit, afkomstig van Liezele trad die dag in. Bij zijn inkleding op 18 augustus kreeg hij als kloosternaam Benedictus. Dom Benedictus begon zijn filosofiestudies bij de Oblaten van Maria te Gijzegem, Op 20 augustus 1957, 60 jaar geleden, legde hij zijn tijdelijke geloften af en op 21 november volgde zijn plechtige professie.
Op 8 oktober 1957 vertrok hij naar Rome om er in Sant’ Anselmo theologie te studeren. Hij  was er een graag geziene medebroeder en  beleefde er een boeiende tijd. Op 25 augustus 1963 wijdde Mgr Schoenmaeckers hem in de abdijkerk tot priester. In juli 1964 keerde hij, als licentiaat in de theologie, naar Affligem terug. Om weer te wennen aan het abdijleven, onderbrak hij voor een jaar zijn studies. Begin oktober 1965 trok hij opnieuw naar Rome om er twee jaar aan het Pauselijk Bijbelinstituut te studeren. Met een licentie bijbelwetenschappen op zak arri…