Abt-emeritus Rik De Wit 60 jaar monnik

Abt-emeritus Rik De Wit 60 jaar monnik
10 augustus 1956 was een bijzondere dag voor Affligem. De 18-jarige Hendrik De Wit, afkomstig van Liezele trad die dag in. Bij zijn inkleding op 18 augustus kreeg hij als kloosternaam Benedictus. Dom Benedictus begon zijn filosofiestudies bij de Oblaten van Maria te Gijzegem, Op 20 augustus 1957, 60 jaar geleden, legde hij zijn tijdelijke geloften af en op 21 november volgde zijn plechtige professie.

Op 8 oktober 1957 vertrok hij naar Rome om er in Sant’ Anselmo theologie te studeren. Hij  was er een graag geziene medebroeder en  beleefde er een boeiende tijd. Op 25 augustus 1963 wijdde Mgr Schoenmaeckers hem in de abdijkerk tot priester. In juli 1964 keerde hij, als licentiaat in de theologie, naar Affligem terug. Om weer te wennen aan het abdijleven, onderbrak hij voor een jaar zijn studies. Begin oktober 1965 trok hij opnieuw naar Rome om er twee jaar aan het Pauselijk Bijbelinstituut te studeren. Met een licentie bijbelwetenschappen op zak arriveerde dom Benedictus, voor goed dacht hij, begin juli 1967 te Affligem.
In 1968 werd dom Benedictus dom Rik want de monniken die dat wilden mochten hun kloosternaam vervangen door hun doopnaam. Hij werd redactielid van Monastieke Informatie en schreef ook voor het Affligems Tijdschrift voor Liturgie, doceerde exegese aan het Studium Monasticon te Male, was ook nog portier en samen met dom Lukas beheerder van het Jeugdheem Sint-Benedictus en aalmoezenier van de scoutsgroep  Pajotten  In 1974 begon voor dom Rik een nieuw leven. Op  17 mei vertrok hij naar de missie van Noord-Transvaal om er mee te werken aan de stichting van een nieuwe abdij. Als prior, econoom, novicemeester en verantwoordelijke voor de boerderij heeft hij voor de nieuwe abdij Subiaco heel wat verwezenlijkt. Zijn bekommernis ging ook uit naar de plaatselijke bevolking.
Dan kwam het nefaste jaar 1999. Na een zware longoperatie keerde hij naar België terug. Terug in Affligem vervulde dom Rik weer verscheidene functies, onder andere die van portier. Nadat hij door zijn medebroeders op  29 april 2008 tot abt van Affligem was verkozen, installeerde abt-visitator Kris Op de Beeck hem op 5 mei tot 42ste abt van Affligem. Als devies koos abt Rik een voorschrift uit de Regel van Benedictus Christo Nihil Praeponere (Niets boven Christus stellen).
De nieuwe abt vervulde zijn taak met liefde en stiptheid. Maar in 2013 diende abt Rik het verzoek in om ontheven te worden van zijn verantwoordelijkheid als abt. Hij had al de leeftijdsgrens van 75 jaar overschreden en zijn gezondheid was niet zo best. Met de aanstelling van abt Gerard Van Malderen, abt van Dendermonde, tot abt-administrator van Affligem en dom Lukas Pijnaert tot plaatselijke overste, brak voor abt Rik een minder stresserend leven aan. Maar een gepensioneerde werd abt-emeritus Rik niet. Door het sterk verminderd aantal monniken was er in de abdij genoeg te doen. Nieuwe hartproblemen echter dwingen hem nu voldoende rust in zijn leven in te bouwen. We hopen dan ook  dat het abt-em. Rik goed gaat, want hij is nog altijd onmisbaar voor de communiteit en kijken al uit naar 2023 om zijn diamanten priesterjubileum te  vieren.

(B.V.)

Reacties

Populaire posts van deze blog

In memoriam Mgr. Fulgentius Le Roy OSB

Kaas- en wijnavond t.v.v. Jeugdheem Sint-Benedictus: 11 november vanaf 16 u.

Het Bisschoppenhuis, een beknopte geschiedenis