Posts

Posts uit januari, 2018 weergeven

100 jaar Tijdschrift voor Liturgie

Afbeelding
In oktober 2016 verscheen het laatste nummer van het Tijdschrift voor Liturgie, nr. 5 van de 100ste jaargang. Daarmee verdween een invloedrijk tijdschrift waarin Affligem een hoofdrol heeft gespeeld.

De abdij begon in 1919 met het “Tijdschrift voor Liturgie”. Het kende in zijn honderdjarig bestaan belangrijke invloedrijke hoofdredacteurs. Dom Franco de Wyels verzorgde de eerste nummers. In 1920 werd hij opgevolgd door dom Alberic Jonkers die nogal belerend schreef. In 1924 nam dom Albert Van Roy de hoofdredactie waar. Hij omringde zich meteen met een staf goede medewerkers die een uitgebreide interesse voor de liturgiegeschiedenis en voor de liturgische kunst aan de dag legden. Onder de Tweede Wereldoorlog kwamen dom Eligius Dekkers van de abdij Steenbrugge en dom Ambroos Verheul van Affligem de redactie versterken.
In 1946 smolten alle Nederlandstalige liturgische tijdschriften samen met het TvL onder de leiding van dom Ambroos Verheul die het een meer theologisch-liturgisch en pa…

Het Bisschoppenhuis, een beknopte geschiedenis

Afbeelding
Het Bisschoppenhuis, nu een beschermd monument, is als zodanig niet gebouwd, maar is het resultaat van meerdere bouwactiviteiten in een periode van meer dan 6 eeuwen. De naam Bisschoppenhuis is trouwens maar in de 19 de eeuw ontstaan. Men herinnerde zich toen dat het gebouw ooit deel uitmaakte van “de abdije”, het abtskwartier en dat van 1559 tot 1803 de aartsbisschop van Mechelen ook abt van Affligem was.


Abt Hendrik van Asse (1426 – 1456) richt de “camera de Ascha op waar nu de voorhal van het Bisschoppenhuis is. Abt Willem Michiels laat in 1512 de Rekenkamer ( Comptoire) bouwen ten oosten van de camera de Ascha, een gebouw met gewelfde kelders en met verdieping. De twee gebouwen maken in 1535 deel uit van de abdije. In 1570 bewaren de monniken hun tin- en zilverwerk in de kamer van Asse. In de Rekenkamer zijn bedden op het gelijkvloers en op de verdieping. 1580. Een brand vernield de abdij. In 1612 volgt de restauratie. Op het gelijkvloers van de kamer van Asse komt een kleine zaa…