Posts

Posts uit februari, 2018 weergeven

Trek uw stapschoenen aan! 2de zondag in de Veertigdagentijd: Gedaanteverandering (Mc 9, 2-10)

Afbeelding
Gedaanteverandering van de Heer – jaar A (6 augustus 2017)
Geliefde broeders en zusters,
Welke Verlosser mogen wij verwachten?
Vandaag is het een bijzondere dag.Wij trekken onze stapschoenen aan en beklimmen de berg, achter de Heer aan, met de apostelen Petrus, Johannes en Jacobus.De tocht vraagt wat van ons, de apostelen zijn in iets betere conditie, maar uiteindelijk zijn we er toch geraakt.Ja, hier op de berg zal Jezus ons zijn ware gelaat laten zien; niet meer alleen aan de drie apostelen, maar aan ons allemaal.
Mozes en Elia zijn volop in gesprek met de Heer.Toen Mozes met het volk van Israël nog onderweg was en de Heer tot hem sprak in de brandende braamstruik vroeg Mozes zijn Naam.Wat is uw Naam, o HeerWie zijt Gij? En de Heer antwoordde hem: Ik ben die ben, Ik ben die is, die was en die komen gaat.Ik ben er voor u.
Onze God wil bij ons zijn, wil zijn tent onder ons opslaan.Hij is Emmanuel, God-met-ons.In de Wet, de Torah, aan Mozes gegeven, is Hij temidden van het volk van Israël…

Vasten, waar denk je aan?

Afbeelding
Vasten, waaraan denkt u dan? Af en toe een boterhammetje minder? Goed voor de lijn, weet u wel!
Ja, tegenwoordig is vasten zowaar ‘in’, met de welwillende zegen van body coaches en dieetgoeroes. Voor ons in de abdij betekent vasten veel meer dan wat minder eten – matigheid is een deugd die monniken ten
andere het hele jaar door betrachten. Met Aswoensdag trekken we als communauteit de woestijn in.
En in de woestijn, zo leert ons de beproefde traditie, is God te vinden. Maar maakt u zich vooral niet te veel illusies: een reis door de woestijn is geen pretje!
Vergeet blinkende reisbrochures die je een aangenaam tripje in een exotische omgeving beloven –
al dan niet op de rug van een zalig wiebelende kameel. Dat is niet de woestijn waar wij het over hebben.
De woestijn die wij betreden is desolaat, onherbergzaam, leeg.
De mens moet er overschakelen op overlevingsmodus.
Bidden in de mateloze leegte, doorgaans zonder antwoord. Vasten, omdat er sowieso weinig voorhanden is.
Afdalen in godverl…